Pravidla pro létání s dronem

Dron

Pravidla pro létání s dronem

Pravidla pro létání s dronem 1024 576 OKdron.cz
Kde můžete létat s dronem

Pravidla pro létání

Drony a zákony

Pro drony platí mnohá pravidla. Záleží zejména na váze dronu a na tom, zda létáte pro radost, nebo si s dronem vyděláváte. Pokud létáte pro rekreační účely (neprovádíte s dronem výdělečnou činnost), nemusíte se (zatím) registrovat u úřadu pro civilní letectví. To však přestane platit od 1. července 2020.
Bezpečnost především

Dodržování základních pravidel je důležité hlavně z hlediska bezpečnosti. I malý dron dokáže vyvinout vysokou rychlost, někoho zranit nebo něco poškodit. Také bychom neměli narušovat cizí soukromí. Následující pravidla platí pro všechny, ať už jste profík nebo nadšenec.

S dronem se nesmí létat:

  • nad lidmi
  • v obytné oblasti
  • nad silnicí a železnicí
  • v obytné oblasti
  • výše než 300 m
  • v noci
  • v CHKO a NP
  • nad Pražským hradem

 

Na letiště dávejte dobrý pozor. Sportovní letiště je u každého většího města a snadno se můžete dostat do kolize s letadlem, které se najednou vyřítí nad horizontem. U mezinárodního letiště můžete narušit letový provoz. U vojenského letiště zase, létají stíhačky a vrtulníky nízko nad zemí. Před letem si vždy zkontrolujte, zda se vašem okolí  nenachází letiště, či nějaký zakázaný prostor. Pro kontrolu letového provozu slouží aplikace AISview  http://aisview.rlp.cz/ V aplikaci jsou vyznačené, mimo jiné, vyhrazené koridory např. pro přelety vojenských letounů. Vyhrazené prostory se mění každý den, proto je nutné aplikaci kontrolovat před každým letem.

Příroda a památky
Létání s drony je zakázáno v chráněných krajinných oblastech a národních parcích. Ochrana fauny a respekt k přírodě by měly patřit mezi základní zásady dobrého dronaře.  Pokud i přesto potřebujete létat nad chráněnou oblastí, vyžádejte s nejdříve povolení Správy národního parku, (seznam naleznete zde: Seznam národních parků) popřípadě Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky AOPK ČR.
Abyste vyfotili památky, musíte dodržovat stejná pravidla bezpečnosti jako při létání u obytných domů. Nad Pražským hradem ovšem nelétejte v žádném případě. Zejména turisté, kteří o zákazu nevědí, nebo jej nerespektují, musí platit desetitisícové pokuty.

Autor: Eva Bajerová
srpen 2019
YOU MIGHT ALSO LIKE