Pravidla pro létání s dronem

Dron

Pravidla pro létání s dronem

Pravidla pro létání s dronem 1024 576 OKdron.cz
Kde můžete létat s dronem

Pravidla pro létání

Drony a zákony

Pro drony platí mnohá pravidla. Záleží zejména na váze dronu a na tom, zda létáte pro radost, nebo si s dronem vyděláváte. Pokud létáte pro rekreační účely (neprovádíte s dronem výdělečnou činnost), nemusíte se (zatím) registrovat u úřadu pro civilní letectví. To však přestane platit od 1. července 2020.
Bezpečnost především

Dodržování základních pravidel je důležité hlavně z hlediska bezpečnosti. I malý dron dokáže vyvinout vysokou rychlost, někoho zranit nebo něco poškodit. Také bychom neměli narušovat cizí soukromí. Následující pravidla platí pro všechny, ať už jste profík nebo nadšenec.

S dronem se nesmí létat:

  • nad lidmi
  • v obytné oblasti
  • nad silnicí a železnicí
  • v obytné oblasti
  • výše než 300 m
  • v noci
  • v CHKO a NP
  • nad Pražským hradem

Dopadová plocha

Prostor pod dronem, ve kterém se nesmí nikdo nacházet, se nazývá dopadová plocha. Hranice dopadové plochy musí být dvojnásobkem výšky dronu. Tedy, pokud bychom nakreslili kružnici, kde dron je v jejím středu, poloměr kružnice se musí rovnat dvojnásobku výšky letu.

Na letiště dávejte dobrý pozor. Sportovní letiště je u každého většího města a snadno se můžete dostat do kolize s letadlem, které se najednou vyřítí nad horizontem. U mezinárodního letiště můžete narušit letový provoz. U vojenského letiště zase, létají stíhačky a vrtulníky nízko nad zemí. Před letem si vždy zkontrolujte, zda se vašem okolí  nenachází letiště, či nějaký zakázaný prostor. Pro kontrolu letového provozu slouží aplikace AISview  http://aisview.rlp.cz/ V aplikaci jsou vyznačené, mimo jiné, vyhrazené koridory např. pro přelety vojenských letounů. Vyhrazené prostory se mění každý den, proto je nutné aplikaci kontrolovat před každým letem.

Příroda a památky
Létání s drony je zakázáno v chráněných krajinných oblastech a národních parcích. Ochrana fauny a respekt k přírodě by měly patřit mezi základní zásady dobrého dronaře.  Pokud i přesto potřebujete létat nad chráněnou oblastí, vyžádejte s nejdříve povolení Správy národního parku, (seznam naleznete zde: Seznam národních parků) popřípadě Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky AOPK ČR.
Abyste vyfotili památky, musíte dodržovat stejná pravidla bezpečnosti jako při létání u obytných domů. Nad Pražským hradem ovšem nelétejte v žádném případě. Zejména turisté, kteří o zákazu nevědí, nebo jej nerespektují, musí platit desetitisícové pokuty.

Autor: Eva Bajerová
srpen 2019