​Proč potřebujeme k létání s dronem povolení?

​Proč potřebujeme k létání s dronem povolení? 800 964 OKdron.cz

Proč potřebujeme k létání s dronem povolení?

Pro ty kteří nemají čas číst:

povolení je vždy třeba ve městě
nesmí se létat nad silnicí, nad chodníkem, nikde nad lidmi

Existují dva druhy povolení. 

Povolení k provozování leteckých prací. Proto, aby člověk mohl vůbec s dronem fotografovat nebo natáčet za peníze, musí absolvovat zkoušku Úřadu pro civilní letectví (dále jen ÚCL). Zkouška se skládá zejména ze znalosti zákonů, leteckého provozu, techniky a ovládání dronu. Důraz je kladen především na bezpečnost, protože dron může na někoho spadnout, narazit ve vysoké rychlosti, poškodit něčí majetek, způsobit dopravní nehodu a v neposlední řadě ohrozit další účastníky leteckého provozu – např. leteckou záchranku, nebo přistávající letadlo. Při úspěšném absolvování zkoušky se stanete držiteli povolení k provozování leteckých prací. V tomto okamžiku máte podle zákona odbornou způsobilost ke komerčnímu používání dronu.

Jenže dron může spadnout na zem a vážně zranit člověka, v případě dopadu např. na dálnici způsobit havárii. Ve vzduchu pak může dron ohrozit další účastníky – vrtulníky, letadla, nebo narušit provoz řízeného letiště.

Je tedy mnoho oblastí, kde je letání s dronem buď omezeno, nebo zakázáno. Zejména:
 • hustě osídlená oblast (HOP)- z důvodu bezpečnosti lidí, kteří jsou pod dronem, bezpečnosti majetku a dopravy
 • blízkost letiště – bezpečnost leteckého provozu
 • dálnice, železnice, silnice – bezpečnost provozu na těchto komunikacích
 • CHKO, národní parky – bezpečnost chráněných živočichů, např. hnízdiště tetřívka v KRNAP

V těchto uvedených oblastech, zejména v kterémkoliv městě, vesnici, kdekoliv, kde se nachází domy, je nutné let dronu předem nahlásit ÚCL a požádat o povolení ke konkrétnímu letu. Za dodržení bezpečnostních pravidel a zákonem stanovených podmínek ÚCL let povolí.

Létání ve městě – hustě osídlená oblast, tzv. HOP, jedná o každou zástavbu

Pravidla pro létání ve městě jsou následující:

 • nesmí se létat nad silnicí a železnicí
 • nesmí se létat nad chodníkem
 • v případě dálnice či železnice, je nutné dodržet bezpečnou dopadovou vzdálenost
 • dron musí mít pod sebou bezpečnou dopadovou plochu, zpravidla to bývají parky a zatravněná místa, s nižším pohybem chodců – dronista je pak schopen zajistit, aby se pod dronem nikdo nepohyboval
 • z těchto pravidel existují výjimky – např. při uzavření komunikace je možné získat povolení

Dopadová plocha:

Maximální výška, do které může dron:

ÚCL i ŘLP, povolí vždy jen omezenou letovou výšku, ve městech do bývá maximálně v řádech několika desítek metrů. Výška je povolována podle bezpečné dopadové plochy.

Bezpečná dopadová plocha je zjednodušeně kružnice, jejíž poloměr se rovná maximální výšce. Pokud tedy budu létat v zahradě, do které lze umístit kružnici o maximálním poloměru 10m, povolí mi ÚCL vzletět maximálně do 10m.

Co dělat, pokud potřebuji nafotit nemovitost, která se nachází v centru města? V centru je vždy potřebovat vytipovat bezpečné dopadové plochy – parky, travnaté plochy, zahrady. Vždy je potřeba souhlas vlastníka pozemku.

Létání v blízkosti letiště:
 • nejdříve je nutné vyřídit předchozí povolení pro létání ve městě, protože se často jedná o lokality v HOP,
 • toto povolení pošlete na řízení letového provozu daného letiště (ŘLP),
 • ŘLP žádost posoudí a vydá vyjádření zda a za jakých podmínek je možné let uskutečnit
 • při samotném letu je nutné hlásit se na řídící věž, zejména nahlásit zahájení a ukončení činnosti
CHKO, národní park
 • nutné konzultovat se správou dané lokality a zažádat o písemné povolení

Kontaktujte nás:

  Texty jsou psané pro laiky, za účelem nahlédnutí do zákulisí firmy OKdron s.r.o. Nejsou právními texty, ani závaznými radami. Provozovatel nenese za obsah ​žádnou zodpovědnost. 

   Ke zvýšení kvality webu a k analytickým účelům využíváme soubory cookies.