3D scan – zaměřování

3D zaměřování - prostorové snímání objektů

K otáčení 3D modelu slouží pravé tlačítko myši.

3D scan povrchu, zaměřování, prostorové snímání objektů a povrchů

Díky moderním metodám a kvalitnímu HW i SW jsme schopni zpracovat prostorové modely objektů, povrchů i výpočty kubatur, můžeme zaměřovat rozsáhlá i nedostupná území, stejně jako stavební celky, a to ve zlomku času. Díky rychlému sběru dat, prostřednictvím bezpilotních letadel – dronů, a jejich rychlému zpracování, se jedná o ekonomicky nejvýhodnější variantu. Tyto snímky a modely lze uplatnit v široké škále oborů.

Specializujeme se na 3D modelování krajiny, lomů, měst i samostatně stojících objektů. Vytvoříme digitální model povrchu tzv. digital surface model, na kterém je zachyceno vše, od nepravidelného povrchu země/terénu až po objekty (stromy, budovy, sutě, haldy, atd.). Toto 3D modelování spolu s ortofotomapou (kolmé letecké snímkování) slouží jako podklad pro georeferencovaný 3D model území, které zákazníka zajímá.

feel professional

Ready to fly