Digitální mapování, 3D scan, topografické průzkumy

– ekonomicky nenáročný a rychlý sběr dat pomocí GPS zaměřování
– přesná data pro konstrukční plochy a stavby – převedení dat do AutoCAD
– zhotovení 3D modelu
– výsledná modulace v řádu hodin
– přehled o jakémkoli místě rychle a efektivně
– práce v jakémkoliv terénu

Díky moderním metodám a kvalitnímu HW i SW jsme schopni zpracovat prostorové modely objektů, povrchů i výpočty kubatur, můžeme zaměřovat rozsáhlá i nedostupná území, stejně jako stavební celky, a to ve zlomku času. Díky rychlému sběru dat, prostřednictvím bezpilotních letadel – dronů, a jejich rychlému zpracování, se jedná o ekonomicky nejvýhodnější variantu. Tyto snímky a modely lze uplatnit v široké škále oborů.

Specializujeme se na 3D modelování krajiny, lomů, měst i samostatně stojících objektů. Vytvoříme digitální model povrchu tzv. digital surface model, na kterém je zachyceno vše, od nepravidelného povrchu země/terénu až po objekty (stromy, budovy, sutě, haldy, atd.). Toto 3D modelování spolu s ortofotomapou (kolmé letecké snímkování) slouží jako podklad pro georeferencovaný 3D model území, které zákazníka zajímá.

Letecký 3D model lomu
Scanování povrchu dronem
Letecké podklady pro 3D modelování

Pozemní a důlní práce

– cenově efektivní měření objemu
– rychle a bezpečně
– 3D model s výpočtem kubatur
– týdenní/měsíční objemové průzkumy
– monitorování deformací terénu
– měření postupů zemních prací a odhad nákladů na přepravu
– přesné měřičské výstupy pro odpadové hospodářství
– monitoring znečištění a sanační projekty

Letecké snímkování OKdron
mapování lomu dronem

Inženýrské stavitelství

– nepřístupný terén není problém
– ekonomický a rychlý sběr dat pomocí GPS
– ortofotomapa v řádu hodin
– přehled o jakémkoli místě rychle a efektivně

výpočet kubatur dronem

Zemědělství

– přesné zaměřování a měření zemědělských ploch
– plánování sadby produktů
– monitoring postupů sadby, růstu a sklizně
– výpočty objemů sklizně a odhad nákladů na přepravu

Topografické průzkumy

– nepřístupný terén není problém
– ekonomicky nenáročný a rychlý sběr dat pomocí GPS zaměřování
– výsledná modulace terénu – ortofotomapa v řádu hodin
– topografický přehled o jakémkoli místě rychle a efektivně

K otáčení 3D modelu slouží pravé tlačítko myši.

feel professional

Ready to fly