• 9.11.2017

Mapování terénu dronem

Letecké 3D scanování území

Mapování terénu dronem

Mapování terénu dronem 1024 576 OKdron.cz

Drony si již našly cestou do reklamních agentur, filmových štábů i srdcí fanoušků techniky, a to i díky cenové dostupnosti, za kterou požadované video záběry natočí. Ve srovnání s leteckými záběry, které se dříve nedaly pořídit jinak než letadlem či helikoptérou jsou náklady na jejich pořízení i provoz mnohonásobně nižší. Nyní se otevírá další éra k jejich komerčnímu využití.

Industry Art | OKdron.cz
Drony tak nově otevírají další možnosti jejich využití. Jedním z nich je mapování terénu.

Dříve a v podstatě i v současnosti bylo a je běžné, že pro zmapování nebo zaměření části krajiny bylo zapotřebí geodetů. Ti musí nejdříve oblast fyzicky zaměřit a poté ještě strávit mnoho hodin u počítače při zakreslování nabytých dat.
Drony nebo-li UAV oproti tomu dokážou nasbírat požadovaná data v řádech desítek minut, a to v jakkoli nepřístupném terénu. Stejně tak rychlé je poté i převedení těchto údajů např. do AutoCADu nebo mapy. UAV létá podle GPS
a umí se tak pohybovat podle předem naplánované trasy.
Sběr dat pomocí dronů s GPS je rychlý, tím pádem i velmi ekonomický a především přesný. V řádu hodin tak můžete mít přehled o jakémkoli místě.

mapování dronem doprava
Z pořízených dat pak lze vytěžit řada informací.

Od 3D modelů krajiny, přes podklady pro vytvoření ortofotomap, monitoring deformace terénu v závislosti na těžbě či živelné katastrofě a tak dále.

Letecký 3D model lomu

A kde lze mapování terénu dronem nebo monitoring využít?

Velkým pomocníkem se drony stávají v těžařském průmyslu či inženýrském stavitelství. Na základě pořízených podkladů tak můžete rychle a přesně vypočítat kubatury těžby, pořizovat objemové průzkumy, monitorovat deformace terénu v závislosti na těžbě, měřit náklady na dopravu v závislosti na postupu zemních prací, monitorovat znečištění, sanační projekty či vytvářet 3D modely. Využití zdrojových dat se meze opravdu nekladou.

Drony všechny tyto dříve finančně i časově náročné činnosti velmi zrychlily a zefektivnily. Sesbíraná data jsou díky letu za pomocí GPS přesná, ekonomická a rychle dostupná. Již jste je ke své práci využili nebo jste jim zatím svoji důvěru nesvěřili. Za nás vám radíme vyzkoušet, dle našich zkušeností určitě nebudete litovat!

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.